Πηγαίνετε στην αρχή

Ιδιωτική σχολή Fitness - Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Balatsinos

#Motivation

Functional training is any training in any way, that improves you at what you need to improve
- Νίκος Δαφλίδης, Master Trainer

Εξειδικευμένα σεμινάρια personal training, pilates, yoga και group training.

Οι παροχές μας περιλαμβάνουν:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Αναγνωρισµένη κρατική πιστοποίηση για τα σεµινάρια µας από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Οι απόφοιτοι της MP Balatsinos Fitness αναγνωρίζονται και αποκτούν το δικαίωµα εγγραφής στο Ευρωπαϊκό µητρώο επαγγελµατιών γυµναστών (EREPS).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η MP Balatsinos Fitness µέσα απο ένα µεγάλο δίκτυο γυµναστηρίων με τα οποία συνεργάζεται πανελλαδικά, προσφέρει στους συµµετέχοντες των εξειδικευµένων σεµιναρίων της διέξοδο στην επαγγελµατική τους αποκατάσταση.

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Πάνω απο 2000 διδακτικές ώρες και 40 διαφορετικά τµήµατα εκπαίδευσης ετησίως. µε δυνατότητα online παρακολούθησης µαθηµάτων. Τίτλοι και εξειδικεύσεις σε: Personal & Group Trainer, Pilates, Yoga, Aqua & Fight Aerobic, TRX, Cardio Cycling.

∆ΙΕΘΝEIΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

∆ιεθνείς συνεργασίες µε τις µεγαλύτερες και πιο γνωστές εταιρίες όπως η TRX, η Les Mills και η Lebert Fitness. ∆ιεθνής πιστοποίηση Personal Trainer (CPT) από τον οργανισµό Europe Active και το Αµερικάνικο Κολλέγιο Αθληιατρικής (ACSM).