431253861715905
Πηγαίνετε στην αρχή

Ιδιωτική σχολή Fitness - Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Balatsinos

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Η συμμετοχή στο σεμινάριο γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι υγιής και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη συμμετοχή του σε όλα τα μέρη του σεμιναρίου θεωρητικά και πρακτικά και να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας του.

2. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι δεν θα προκαλέσει εσκεμμένα βλάβη ή φθορά στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Σε περίπτωση που προκληθεί εσκεμμένα βλάβη ή φθορά στον εξοπλισμό ή την κτιριακή υποδομή όπου πραγματοποιείται το σεμινάριο δηλώνει ότι θα καταβάλλει το αντίτιμο αποκατάστασης της βλάβης/φθοράς.

3. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται προεγγραφή ενώ τηρείται αυστηρά η σειρά των εγγραφών καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

4. Σε περίπτωση που η εταιρία ζητήσει κάποια προσωπικά στοιχεία από τους συμμετέχοντες, αυτά χρησιμοποιούνται για λόγους λειτουργικής εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στο σεμινάριο και χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά από την εταιρία χωρίς να παρέχονται σε τρίτους. Με την εγγραφή του ο συμμετέχων δηλώνει ότι συμφωνεί με την αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία για εσωτερικούς σκοπούς (διοργανώσεις, προσκλήσεις, ενημερώσεις προϊόντων) υπό την τήρηση των ισχυόντων κανόνων προστασίας δεδομένων.

5. Η εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί ο συμμετέχων κυρίως λόγω ατυχήματος, ζημίας, απώλειας ή κλοπής καθώς και αξιώσεις αποζημιώσεων λόγω ακύρωσης και αλλαγής των ημερομηνιών των σεμιναρίων.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1.  Όλο το υλικό των σεμιναρίων καθώς και των OnLine σεμιναρίων παρέχεται από την εταιρία και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της εταιρίας.  Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η ηχογράφηση – βιντεοσκόπηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες.

2.  Όλο το περιεχόμενο του site, της πλατφόρμας και των σημειώσεων που χορηγούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες, καθώς και των εμπορικών σημάτων που χρησιμοποιούνται αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας και υπάγονται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή εν όλω, εν μέρει ή και περιληπτικά