431253861715905
Πηγαίνετε στην αρχή

Ιδιωτική σχολή Fitness - Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Balatsinos

Τι είδους προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες συλλέγει ο ιστότοπος της MP Balatsinos:

Συλλέγουμε τα εξής γενικά προσωπικά στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τόπο διαμονής
 • Αριθμό τηλεφώνου

Κατά περίσταση (έκδοση τιμολογίου, αποστολή εκπαιδευτικού υλικού) συλλέγουμε τις εξής επιπλέον πληροφορίες:

 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Επωνυμία εταιρείας
 • Α.Φ.Μ.
 • Διεύθυνση εταιρείας
 • Δραστηριότητα εταιρείας
 • Παράρτημα Δ.Ο.Υ.
 • Ταχυδρομικό κώδικα

Κατα την εγγραφή σας στο μητρώο αποφοίτων της σχολής μας  συλλέγουμε τις εξής επιπλέον πληροφορίες:

 • Φύλο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Περιοχή διαμονής
 • Προσωπική φωτογραφία 
 • Στοιχεία εκπαίδευσης
 • Σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει στην MP Balatsinos

Τέλος, ενδέχεται να κρατείται το ιστορικό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάσσετε με εμάς.

Με ποιους τρόπους συλλέγονται τα παραπάνω δεδομένα;

Τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν συλλέγονται μέσω των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος. Πιο συγκεκριμένα, οι φόρμες στο σύνολο τους είναι οι εξής:

 • Φόρμα γενικής επικοινωνίας (σελίδα: Επικοινωνία)
 • Φόρμα εγγραφής σεμιναρίων (σελίδα: Εγγραφή)
 • Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελίδες: Όλες οι σελίδες σεμιναρίων περιέχουν μια φόρμα)
 • Φόρμα εγγραφής στο μητρώο αποφοίτων (σελίδα: Δημιουργία Προφίλ)

Τα συλλεγόμενα στοιχεία καταχωρούνται αυτοβούλως από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας, είτε ως προαπαιτούμενα είτε ως προαιρετικά πεδία. Επιπλέον, μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρεία μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε;

α. Επικοινωνίες μέσω email:
Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω email. Το υλικό επικοινωνίας καλύπτει και συμπεριλαμβάνει:

1. Ενημερώσεις και προσφορές για εκπαιδεύσεις,
2. Πληρ