431253861715905
Πηγαίνετε στην αρχή

Ιδιωτική σχολή Fitness - Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Balatsinos
Κύρια φωτογραφία για το άρθρο: 3 Βασικοί παράγοντες για μια καινοτόμο και ολοκληρωμένη προπόνηση!

3 Βασικοί παράγοντες για μια καινοτόμο και ολοκληρωμένη προπόνηση!

Όλοι οι παράγοντες της προπόνησης και οι διάφορες φιλοσοφίες, παραδοσιακά αποτελούν μια πολύ χρήσιμη βάση. Ωστόσο, πρέπει να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της επιστήμης και στις σύγχρονες ανάγκες. Αλλιώς, θα σταματήσουν να είναι αποτελεσματικές. Οι καινοτόμες στρατηγικές οφείλουν να δημιουργούν ποικιλία, κίνητρα και προπονητικές μεθόδους προσαρμοσμένες στον κάθε αθλητή.

Οι βασικοί παράγοντες για μια καινοτόμο και ολοκληρωμένη προπόνηση είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, οι τεχνικές που υιοθετούνται και οι τακτικές που, εν τέλει, εφαρμόζονται.

1. Εργαλεία. Με αυτόν τον όρο εννοείται όχι μόνο ο εξοπλισμός αλλά και το περιβάλλον που επιλέγει ο προπονητής ή ένας αθλητής.

-Οι επιλογές των εργαλείων πρέπει να γίνονται με γνώμονα την προσπάθεια να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μεθόδους που, ήδη, υπάρχουν αλλά και να τις εξελίξετε.

-Τόσο ο εξοπλισμός, όσο και το περιβάλλον μπορούν να επιδράσουν καταλυτικά στα αποτελέσματα της προπόνησης.

-Η ποικιλία, η πολυπλοκότητα και οι καινοτομίες, σε συνδυασμό με ένα άνετο και λειτουργικό περιβάλλον, μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον κίνητρα και προκλήσεις στον αθλητή αλλά και στον προπονητή. Δείξτε ενδιαφέρον και προσοχή στην επιλογή τους!

2. Τεχνικές. Πρόκειται για τη φιλοσοφία στη βάση της οποίας εφαρμόζονται και υλοποιούνται οι διάφορες προπονητικές μέθοδοι. Παλαιότερα, ακόμη και οι πιο γενικευμένες προσεγγίσεις προπόνησης, μπορούσαν να θεωρηθούν τεχνικές και μέθοδοι ταυτόχρονα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη στην προπονητική έχει μετρήσει πολλά βήματα.

-Η κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων προπόνησης μπορεί και πρέπει να γίνεται με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια.

-Πρόκειται για μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση που είναι αναγκαία.

-Με αυτόν τον τρόπο, αναβαθμίστηκε η ποιότητα των προπονητικών τεχνικών και τα αποτελέσματά τους.

3. Τακτικές. Τέλος, οι τακτικές της προπόνησης είναι ένας πιο συνολικός, σε σχέση με τις τεχνικές, σχεδιασμός και προγραμματισμός στρατηγικών. Αξιοποιούνται σε καθορισμένες φάσεις της προπόνησης για να αντιληφθεί ο αθλούμενος την ουσία και τον τρόπο υλοποίησης της κάθε τεχνικής, ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες του.

-Οι τακτικές αυτές αποτελούν το βασικό παράγοντα βελτίωσης των επιδόσεων.

-Όταν αναπτύσσονται σωστά, περιορίζονται οι κίνδυνοι τραυματισμών και αρνητικών επιπτώσεων στο σώμα και στην υγεία των αθλητών.

-Συμβάλλουν στη διατήρηση μιας καλής φυσικής κατάστασης αλλά και στην αποθεραπεία για την καταπόνηση του οργανισμού.

-Τα οφέλη των προπονητικών τακτικών είναι πολύπλευρα και επιδρούν με ένα συνολικό τρόπο στην υγεία και στην ψυχολογία των αθλούμενων.

Όλοι οι παράγοντες της προπόνησης, τα εργαλεία, οι τεχνικές και οι τακτικές είναι αλληλένδετα και άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους για να πετύχετε μια αποτελεσματική προπόνηση. Είναι μια μεθοδολογία που θα σας κινητοποιήσει για να πετύχετε τους στόχους σας και να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες σας. Το βασικό είναι, ότι έχει στο DNA της την εξέλιξη, τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα.

Αν ο στόχος σας είναι να εξελίσσεστε,να βελτιώνεστε και να πετυχαίνετε, ξέρετε τι να κάνετε!

Βιβλιογραφία

1. Mike McGuigan. 2017. Developing Power NSCA Sport Performance. Published by: Human Kinetics

Enable Notifications OK No thanks