431253861715905
Πηγαίνετε στην αρχή

Ιδιωτική σχολή Fitness - Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Balatsinos

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Η συμμετοχή στο σεμινάριο γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι υγιής και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη συμμετοχή του σε όλα τα μέρη του σεμιναρίου θεωρητικά και πρακτικά και να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας του.

2. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι δεν θα προκαλέσει εσκεμμένα βλάβη ή φθορά στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Σε περίπτωση που προκληθεί εσκεμμένα βλάβη ή φθορά στον εξοπλισμό ή την κτιριακή υποδομή όπου πραγματοποιείται το σεμινάριο δηλώνει ότι θα καταβάλλει το αντίτιμο αποκατάστασης της βλάβης/φθοράς.

3. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται προεγγραφή ενώ τηρείται αυστηρά η σειρά των εγγραφών καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

4. Σε περίπτωση που η εταιρία ζητήσει κάποια προσωπικά στοιχεία από τους συμμετέχοντες, αυτά χρησιμοποιούνται για λόγους λειτουργικής εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στο σεμινάριο και χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά από την εταιρία χωρίς να παρέχονται σε τρίτους. Με την εγγραφή του ο συμμετέχων δηλώνει ότι συμφωνεί με την αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία για εσωτερικούς σκοπούς (διοργανώσεις, προσκλήσεις, ενημερώσεις προϊόντων) υπό την τήρηση των ισχυόντων κανόνων προστασίας δεδομένων.

5. Η εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί ο συμμετέχων κυρίως λόγω ατυχήματος, ζημίας, απώλειας ή κλοπής καθώς και αξιώσεις αποζημιώσεων λόγω ακύρωσης και αλλαγής των ημερομηνιών των σεμιναρίων.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1.  Όλο το υλικό των σεμιναρίων καθώς και των OnLine σεμιναρίων παρέχεται από την εταιρία και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της εταιρίας.  Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η ηχογράφηση – βιντεοσκόπηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες.

2.  Όλο το περιεχόμενο του site, της πλατφόρμας και των σημειώσεων που χορηγούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες, καθώς και των εμπορικών σημάτων που χρησιμοποιούνται αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας και υπάγονται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή εν όλω, εν μέρει ή και περιληπτικά, κατά παράφραση ή διασκευή, των δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο,  μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης σύμφωνα με τους Ν. 2387/1920, 4301/1929, του Ν.Δ. 3565/56, 4254/62, 4264/62 και Ν. 100/75, Ν. 2121/93 και τους λοιπούς εν γένει κανόνες Διεθνούς Δικαίου, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Τα σεμινάρια γνώσης και εξειδίκευσης παρέχονται επί πληρωμή. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής αναλαμβάνει ο ίδιος ο μετέχων. Η εταιρία ορίζει κάθε φορά το αντίτιμο του σεμιναρίου, ενώ η καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού, με τις αντίστοιχες δόσεις, πρέπει να γίνει μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου κύκλου σπουδών.

2. Όσον αφορά διατραπεζικές συναλλαγές (για πληρωμή δόσεων/εξοφλήσεων κ.α.), τα τραπεζικά έξοδα και οι προμήθειες επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη.

3. Η εγγραφή του ενδιαφερομένου ολοκληρώνεται με την κατάθεση της προκαταβολής που ορίζει η εταιρία ή με την προεξόφληση του τελικού ποσού σε περίπτωση εγγραφής σε μονοήμερα ή διήμερα σεμινάρια.

4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής εκ μέρους του συμμετέχοντος, το κατατιθέμενο ποσό δεν επιστρέφεται. Εφόσον η ακύρωση της συμμετοχής γίνει τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου και υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της κρατημένης θέσης από άλλον συμμετέχοντα, τότε το κατατιθέμενο ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προκαταβολή για άλλο σεμινάριο εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

5. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων επιλέξει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης να διακόψει την παρακολούθηση του, τότε δεν του επιστρέφεται η προκαταβολή και η δόση ή δόσεις που θα έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έχει το δικαίωμα να ολοκληρώσει την παρακολούθηση του ίδιου σεμιναρίου στο επόμενο τμήμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, καλύπτοντας το υπόλοιπο για την εξόφληση ποσό που έχει ορίσει η εταιρία.

6. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, σε περίπτωση μη πληρωμής του συμφωνηθέντος αντιτίμου, η εταιρία -μετά την παρέλευση 15ήμερης ανελαστικής προθεσμίας- διατηρεί το δικαίωμα να πράξει τα νόμιμα για την  είσπραξη του μη καταβληθέντος ποσού.

7. Όσον αφορά την επανεξέταση έπειτα από μη επιτυχή έκβαση των αρχικών εξετάσεων βασικών εκπαιδεύσεων, αυτή διενεργείται χωρίς αντίτιμο. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, η εταιρεία ορίζει ένα αντίτιμο για τη διενέργεια δεύτερης επανεξέτασης.

8. Σε περίπτωση μη τήρησης του δοσολογίου (όπου αυτό υπάρχει) και χωρίς να έχει ενημερωθεί η γραμματεία για την αλλαγή του οικονομικού πλάνου από τον συμμετέχοντα, η πρόσβαση του συμμετέχοντα στην πλατφόρμα e-studies εισέρχεται σε περιορισμό έως την ρύθμιση των οφειλών.

9.  Γίνεται μνεία ότι η MP Balatsinos υποχρεούται στην αποπληρωμή των εξόδων προς τους συνεργαζόμενους χώρους διεξαγωγής των σεμιναρίων, όπως υποχρεούται και στην αποπληρωμή της αμοιβής των συνεργατών εκπαιδευτών με την λήξη των διαλέξεων.

10. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής χρέωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στους χρήστες.

11. Για την εγγραφή και συμμετοχή του σε επόμενο σεμινάριο, ο συμμετέχων οφείλει να έχει εξοφλήσει προηγούμενες οφειλές.

12. Η βεβαίωση παρακολούθησης παρέχεται μετά την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του συμμετέχοντα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. Η πρόσβαση του συμμετέχοντα στην πλατφόρμα εκπαιδευτικού υλικού E-Studies και στην πλατφόρμα καταγραφών On Demand του σεμιναρίου που παρακολουθεί θα παραμένει ενεργή έως έξι μήνες μετά το πέρας του σεμιναρίου που έχει επιλέξει.

2. Η υπηρεσία Keep Up παρατείνει την πρόσβαση του συμμετέχοντα στις καταγραφές και το υλικό του ή των σεμιναρίων που έχει επιλέξει. Με την ενεργοποίησή της ενημερώνεται το εκάστοτε προφίλ με τις τελευταίες πάντα καταγραφές του σεμιναρίου για την επόμενη διετία από την εγγραφή στο εκάστοτε σεμινάριο*.

3. Εάν ο συμμετέχων επιθυμεί να παρακολουθήσει ξανά τις καταγραφές ενός σεμιναρίου και έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών από την πρώτη εγγραφή του, τότε η υπηρεσία Keep Up δεν υποστηρίζεται. Κρίνεται απαραίτητη εκ νέου εγγραφή σε αυτό με έκπτωση στο συνολικό του κόστος 50%.

4. Όλες οι απορίες των συμμετεχόντων αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε εισήγησης απαντώνται κατά την συνολική διάρκεια του τρέχοντος σεμιναρίου, από την έναρξή έως και την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου. Σε περίπτωση που προκύψουν ερωτήσεις μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου, οι εισηγητές δεν υποχρεούνται να διαθέσουν χρόνο σε αποφοίτους προηγούμενων σεμιναρίων και είναι αποκλειστικά στην δική τους ευχέρεια η δυνατότητα απάντησης σε ερωτήσεις και απορίες.

5. Oι βεβαιώσεις παρακολούθησης μετά το πέρας των σεμιναρίων παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

*Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ εξειδικευμένων σεμιναρίων, η διεξαγωγή τους δεν είναι τακτική. Η συχνότητα μπορεί να είναι μία φορά ανά έτος ή και καθόλου εάν δεν υπάρχει πλέον η ζήτηση για τη συγκεκριμένη ενότητα.
Enable Notifications OK No thanks