Οι μυϊκές ανισορροπίες αντιμετωπίζονται και προλαμβάνονται

Ημερομηνία ανάρτησης: 16-06-2022,

Οι μύες που περιβάλλουν κάθε άρθρωση του σώματος, παράγουν και ελέγχουν την κάθε κίνηση. Εάν οι μύες στη μία πλευρά μιας άρθρωσης είναι πολύ σφιχτoί από υπερβολική χρήση, μπορεί οι […]

Διαβάστε όλο το άρθρο