Για έναν επαγγελματία φυσικής αγωγής οι πρώτες εντυπώσεις είναι πάντα καθοριστικές

Ημερομηνία ανάρτησης: 5-05-2022,

Υπάρχει ένα κοινό λάθος που γίνεται από πολλούς επαγγελματίες υγείας και φυσικής κατάστασης. Ιδιαίτερα κατά την συνάντηση με νέους ή υποψ