fbpx
Πηγαίνετε στην αρχή

Ιδιωτική σχολή Fitness - Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Balatsinos
Seminar icon

Σεμινάριο εξειδικευμένο στην θεραπευτική άσκηση ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

MP Multiple Sclerosis & Exercise Course (MSE) ® seminar banner by MPBalatsinos

Σεμινάριο εξειδικευμένο στην θεραπευτική άσκηση ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔYNATOTHTA ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
8 ώρες | 1 ημέρα
On Demand
On Demand
Έναρξη
Θέσεις Διαθέσιμες

Το σεμινάριο MP Multiple Sclerosis & Exercise Course (MSE) παρέχει τις κατάλληλες επιστημονικές κατευθύνσεις και εργαλεία στους συμμετέχοντες, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα ατομικό ή ομαδοποιημένο στοχευόμενο πρόγραμμα άσκησης για τα άτομα με ΣΚΠ.

Παρ’ όλη την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, υπάρχουν ακόμα κάποια νοσήματα, των οποίων η αιτιολογία, η διάγνωση και η θεραπεία, εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο αδιάκοπης έρευνας. H Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) ή Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) (multiple sclerosis-MS), μια χρόνια αυτοάνοση φλεγμονώδης απομυελινωτική νόσος άγνωστης αιτιολογίας, εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε «μάστιγα».

Η ΣΚΠ χαρακτηρίζεται από την εκφύλιση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), με τη συντριπτική πλειοψηφία που προσβάλλονται από την νόσο να αποτελείται από άτομα χρονολογικής ηλικίας 20 έως 40 ετών και σε διπλάσια συχνότητα εμφάνισης της στις γυναίκες να είναι τριπλάσια, σε σχέση με τους άνδρες (3.5/1).

Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) ή Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ), (multiple sclerosis – MS) είναι μια χρόνια, αυτοάνοση φλεγμονώδης απομυελινωτική νόσος, άγνωστης αιτιολογίας, η οποία αποτελεί την κυριότερη αιτία επίκτητης νευρολογικής βλάβης σε νεαρούς ενήλικες και τη συχνότερη απομυελινωτική νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), με συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που προσβάλλονται από την ΠΣ να είναι νέοι 20-40 ετών και η συχνότητα εμφάνισης της στις γυναίκες να είναι τριπλάσια, σε σχέση με τους άνδρες (3.5/1).

Πρόκειται ουσιαστικά για φλεγμονώδη νόσο που χαρακτηρίζεται από εστίες απομυελίνωσης, “ρήξη” του αιματοεγκεφαλικού φραγμού και διάχυτη διαταραχή της λευκής ουσίας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την παθοφυσιολογία της νόσου και τους περιορισμούς για την δημιουργία κατάλληλων πρωτοκόλλων άσκησης έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε ανθρώπους με ΣΚΠ να ξεκινούν συστηματικά πρόγραμμα άσκησης, από την αρχή δηλαδή της διάγνωσης τους και μόνο απόλυτα στοχευμένα θα μπορέσει να διατηρηθεί υψηλό το λειτουργικό τους επίπεδο. Η θεραπευτική άσκηση (στοχευμένη άσκηση) ξεκινά με τη διάγνωση της νόσου και συμπληρώνει όποια άλλη ιατρική θεραπευτική προσέγγιση.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει μεγάλη πρόοδο, με αποτέλεσμα οι ασθενείς (περίπου 2,5 εκατομμύρια διεθνώς και 12.000 στη Ελλάδα) να παρουσιάζουν σαφώς καλύτερη ποιότητα ζωής. Η συμμετοχή των ασθενών με ΣΚΠ σε κατάλληλα διαμορφωμένα προγράμματα άσκησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα αντιμετώπισης της νόσου, συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση του κινητικού και λειτουργικού τους επιπέδου.

Η οργανωμένη, συστηματική και εξατομικευμένη άσκηση θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΣΚΠ, με μείωση των επικείμενων επιπλοκών της πάθησης και της εμφάνισης δευτεροπαθών καταστάσεων αυτής.

Υπεύθυνη Εισηγήτρια:
Dr. Γαροπούλου Βασιλική 

Στην 1η ενότητα θα δοθούν οι κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό του προγράμματος θεραπευτικής άσκησης και ποιές είναι οι κατάλληλες τροποποιήσεις και προσαρμογές σχετικά με τη λειτουργική ικανότητα και τις ανάγκες των ασθενών με ΣΚΠ, πάντα σύμφωνα με την πορεία της νόσου οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια και χωρίς επιδείνωση της κλινικής εικόνας των συμμετεχόντων ασθενών.

 

Θα πραγματοποιηθεί σύντομη ιστορική αναδρομή: Πότε και κάτω από ποιες συνθήκες παρατηρήθηκε η πρώτη εμφάνιση της νόσου, η κλινική εικόνα των ασθενών όπως αυτή είχε καταγραφεί, οι θεωρίες της αιτιολογίας της νόσου όπως αυτές αναφέρθηκαν στα άρθρα της εποχής, οι θεραπείες εκλογής και γενικά πως άρχισε να αναπτύσσεται το ενδιαφέρον γύρω από την ασθένεια από το 1822, οπότε και έγινε η πρώτη καταγραφή της πάθησης, φτάνοντας στο σήμερα. 

 

Θα αναλυθεί η φυσιολογία και η ανατομία του ΚΝΣ, δίνοντας βαρύτητα στον εγκέφαλο, τον νωτιαίο μυελό και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η νόσος. 

 

Θα αναπτυχθεί η παθοφυσιολογία και θα αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι πλάκες σε όλο το μήκος του ΚΝΣ με αποτέλεσμα την απώλεια της μυελίνης ουσίας καθώς και ο μηχανισμός δράσης της νόσου. 

 

Στην συνέχεια θα γίνει αναφορά στην επιδημιολογία της ασθένειας: οι γεωγραφικοί, οι φυλετικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες καθώς και ο ρόλος που έχει η ηλικία στην έναρξη της νόσου. Ακολουθεί η εξέλιξη και η πορεία της ΣΚΠ. Αναλύονται οι μορφές της νόσου καθώς και οι αιτιολογικοί παράγοντες που προκαλούν την ασθένεια καθώς και οι παράγοντες που την επιβαρύνουν. 

 

Θα αναλυθεί η συμπτωματολογία της νόσου ανάλογα με τον τύπο της αλλά και συμπτώματα που είναι περισσότερο κοινά στους ασθενείς. 

 

Θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διάγνωση της ΣΚΠ και που βασίζεται αυτή. 

 

Επίσης θα συζητηθεί η πρόγνωση που έχει η ασθένεια ανάλογα με την εκάστοτε μορφή της και αν αυτό ισχύει ή όχι. Τέλος, στην κλινική εικόνα παρουσιάζονται τα συμπτώματα που έχουν οι ασθενείς με ΣΚΠ. 

 

Θα συγκεκριμενοποιήσουμε τις βασικές αρχές των προγραμμάτων άσκησης και ποιες οι μορφές άσκησης που ενδείκνυται και αντενδείκνυται. Βασικός Αναλυτικός οδηγός θεραπευτικής άσκησης στην ΣΚΠ. Φυσικά θα δούμε πως η ΣΚΠ επηρεάζει την ψυχολογία του ασθενούς και την σχέση με το περιβάλλον του και ποιος ο ρόλος και η βαρύτητα των θεραπευτικών προγραμμάτων άσκησης στο πεδίο αυτό. 

 

Στο τέλος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προσεγγίσουν και να αντιμετωπίσουν τα χαρακτηριστικά της ΣΚΠ των ασκούμενων που θα κληθούν να δουλέψουν μαζί με ασφάλεια, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση όχι μόνο στην κλινική τους εικόνα αλλά και στην ποιότητα ζωής τους όπως οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν και συστήνουν, μετά από την συμμετοχή τους σε ενδεδειγμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης.

 

Υπεύθυνη Εισηγήτρια:
Dr. Γαροπούλου Βασιλική

Στη 2η ενότητα θα συζητηθούν:

 

Υπάρχει καταλληλότερη μορφή άσκησης;

Πότε το ΑμΣΚΠ πρέπει να ασκείται;

Για πόσο και γιατί; Τι πρέπει να αποφευχθεί;

Ποιοι οι περιορισμοί που απορρέουν από τη νόσο;

Πόσα συνολικά σετ; Πόσες συνολικές επαναλήψεις; Πόση ανάπαυση;

Ποια είναι η κατάλληλη συχνότητα άσκησης για τα ΑμΣΚΠ;

Ποια συνδυαστικά προγράμματα άσκησης για τα ΑμΣΚΠ συστήνονται ως καταλληλότερα;

Πως προσαρμόζεται το πρόγραμμα άσκησης στα νέα δεδομένα;

Ποιος ο ρόλος της άσκησης στις προσαρμογές του ΚΝΣ στη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου;

Ποια είναι η σχέση της άσκησης με την ποιότητα ζωής του ΑμΣΚΠ και το οικογενειακό του περιβάλλον.

Ποια είναι η προτεινόμενη διατροφή για τα ΑμΣΚΠ; υπάρχει; και αν ναι πως αυτή σχετίζεται με την συμμετοχή τους σε προγράμματα άσκησης; πως αυτή σχετίζεται με την ποιότητα ζωής τους;

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Σε ποιους απευθύνεται

 • Φοιτητές ΤΕΦΑΑ
 • Απόφοιτους ΤΕΦΑΑ
 • Απόφοιτους ΙΕΚ
 • Απόφοιτους Ιδιωτικών Σχολών FITNESS
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Άτομα που πάσχουν από ΣΚΠ
 • Φροντιστές ατόμων με ΣΚΠ
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Επαγγελματίες ειδικοτήτων υγείας
 • Ειδικοί θεραπευτικής γυμναστικής
 • Στελέχη κέντρων αποκατάστασης
 • Νοσηλευτές
 • Ψυχολόγοι
 • Διατροφολόγοι – Διαιτολόγοι
 • Σε αθλούμενους με ΣΚΠ που ψάχνουν εξειδικευμένες απαντήσεις
 • Και σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για την πιο πολυσυζητημένη και πολύπλευρη νόσο αυτή της ΣΚΠ.

Εξετάσεις

Δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ο κάθε συμμετέχοντας λαμβάνει προσωπικούς κωδικούς για την εκπαιδευτική πλατφόρμα της MP Balatsinos, μέσα από την οποία έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου αποστέλλεται στον σπουδαστή βεβαίωση παρακολούθησης.

Seminar icon

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα προσωπικά στοιχεία των ενδιαφερομένων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρία χωρίς να παρέχονται σε τρίτους. Με την αποστολή των στοιχείων τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι συμφωνουν με την αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία για εσωτερικούς σκοπούς (διοργανώσεις, προσκλήσεις, ενημερώσεις προϊόντων) υπό την τήρηση των ισχυόντων κανόνων προστασίας δεδομένων.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας (πλην του email) στην αίτηση με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες (εαν χρειάζεται).

Πώς μάθατε για εμάς;