431253861715905
Πηγαίνετε στην αρχή

Ιδιωτική σχολή Fitness - Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Balatsinos

Εθνικό Συμβούλιο Δύναμης και Φυσικής Κατάστασης (NCSF)

Το αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Δύναμης και Φυσικής Κατάστασης (NCSF) είναι ένας οργανισμός επαγγελματιών της άσκησης που λειτουργεί με γνώμονα τα μέλη του και εδρεύει στο Coral Gables της Φλόριντα. Το διοικητικό συμβούλιο αρμόδιο για τις πιστοποιήσεις του NCSF[1] εποπτεύει το διαπιστευμένο πρόγραμμα πιστοποίησης προσόντων της Εθνικής Επιτροπής Οργανισμών Πιστοποίησης (National Commission for Certifying Agencies). Το 2004, το NCSF επεκτάθηκε σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό την παροχή πιστοποιήσεων προσόντων σε επαγγελματίες της άσκησης σε όλο τον κόσμο. Σε συνεργασία με την εταιρεία δοκιμών Prometric[2] ο οργανισμός διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα σε περισσότερα από 10.000 κέντρα που ανήκουν στο παγκόσμιο δίκτυό του.

Επαγγελματικά προσόντα

Το διοικητικό συμβούλιο του NCSF αρμόδιο για τις πιστοποιήσεις παρέχει πιστοποιητικά για επαγγελματίες της άσκησης. Το διοικητικό συμβούλιο, βασιζόμενο σε μελέτες προσδιορισμού ρόλων,και σύμφωνα με την Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (Department of Labor Statistics) για γυμναστές και προπονητές, προσφέρει επί του παρόντος τρία πιστοποιητικά – Πιστοποιημένος Personal Trainer, Πιστοποιημένος Προπονητής Δύναμης και Ειδικός Αθλητικής Διατροφής. Προκειμένου να καταπολεμήσει την παχυσαρκία και τον διαβήτη στις ΗΠΑ ο οργανισμός έχει υποβάλει μαρτυρίες που αποσκοπούν σε προσαρμογές, στο Σύστημα Τυπικής Επαγγελματικής Ταξινόμησης (Standard Occupational Classification) ώστε να επαναταξινομηθούν οι επαγγελματίες της άσκησης ως πάροχοι υγείας αντί για πάροχοι υπηρεσιών.

Ιστορικό

Το NCSF ιδρύθηκε το 1996 ως συνέχεια μιας κοινοτικής πρωτοβουλίας δράσης που ξεκίνησε το 1994 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Στόχος ήταν η βελτίωση των προσόντων των επαγγελματιών άσκησης προκειμένου να προωθηθεί και να ενισχυθεί η κοινοτική εκπαίδευση στον κλάδο της υγείας και της φυσικής κατάστασης στη νότια Φλόριντα. Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης εφαρμόστηκε για δύο χρόνια πριν από τη σύσταση ενός επίσημου συμβουλίου εποπτείας. Το 1996, μετά την ίδρυση του οργανισμού συγκροτήθηκε διοικητικό συμβούλιο επτά ατόμων, υπό την προεδρία του Δρ. Richard Lopez, συνταξιούχου διευθυντή σπουδών του τμήματος φυσιολογίας της άσκησης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Το 2012, ο Δρ. Lopez τιμήθηκε με βραβείο από το διοικητικό συμβούλιο αρμόδιο για τις πιστοποιήσεις του NCSF για το σύνολο της καριέρας του. Το 2001, το διοικητικό συμβούλιο σύναψε σύμβαση με την τότε Thompson Prometric, για υπηρεσίες ανάπτυξης δοκιμών σε μια προσπάθεια καθορισμού ελάχιστων απαιτήσεων ικανότητας για τους επαγγελματίες της άσκησης που εργάζονται ως Personal Trainers. Αυτό αποτέλεσε μια καλή συγκυρία καθώς το διοικητικό συμβούλιο της διεθνούς ένωσης IHRSA[6] δημοσίευσε μια (πρωτότυπη) σύσταση για τα μέλη και τους φορείς διαχείρισης της βιομηχανίας φυσικής κατάστασης που αφορούσε την πρόσληψη επαγγελματιών άσκησης διαπιστευμένων από την Εθνική Επιτροπή Οργανισμών Πιστοποίησης (NCCA). Το NCSF ένωσε τις δυνάμεις του με την Εθνική Ένωση Δύναμης και Φυσικής Κατάστασης (NSCA) και το Αμερικανικό Συμβούλιο Άσκησης (American Council on Exercise). Από το 2004 αρκετοί οργανισμοί, μεταξύ αυτών και το Αμερικανικό Κολλέγιο Αθλητικής Ιατρικής (American College of Sports Medicine) , έλαβαν πιστοποίηση από την Εθνική Επιτροπή Οργανισμών Πιστοποίησης σχετικά με επαγγέλματα της άσκησης.

Προώθηση

Στο πλαίσιο της προσπάθειας προώθησης ενός έγκυρου, τεκμηριωμένου προγράμματος σπουδών για μελλοντικούς επαγγελματίες του κλάδου της υγείας και της φυσικής κατάστασης, το NCSF στηρίζει ως χορηγός την Επιτροπή διαπίστευσης των Επιστημών της Άσκησης (Committee on Accreditation for the Exercise Sciences). Η εν λόγω επιτροπή λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Διαπίστευσης Συναφών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης σε Θέματα Υγείας (Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs) για την αξιολόγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών προγραμμάτων της Επιστήμης της Άσκησης βάσει καθιερωμένων προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών, με σκοπό την προετοιμασία των φοιτητών που εισέρχονται στη βιομηχανία της υγείας και της φυσικής κατάστασης. Το 2013, το NCSF μαζί με άλλους παρεμφερείς οργανισμούς δημιούργησε μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 501(γ) με σκοπό τη στήριξη ενός ενιαίου προτύπου ελάχιστης διασφάλισης ικανότητας και επαγγελματικών πρακτικών για καθορισμένους ρόλους των επαγγελματιών της άσκησης. Ο Συνασπισμός για την Καταχώριση Επαγγελματιών Άσκησης (Coalition for the Registration of Exercise Professionals) στηρίζει επαγγελματίες της άσκησης που έχουν λάβει επαγγελματικό πιστοποιητικό υγείας και φυσικής κατάστασης από την Εθνική Επιτροπή Οργανισμών Πιστοποίησης.

Το 2014, ο Συνασπισμός για την Καταχώριση Επαγγελματιών Άσκησης καθιέρωσε το Μητρώο Επαγγελματιών Άσκησης των ΗΠΑ.Στο μητρώο αυτό εγγράφονται επαγγελματίες της άσκησης των οργανισμών μελών του Συνασπισμού για την Καταχώριση Επαγγελματιών Άσκησης, οι οποίοι έχουν λάβει πιστοποιητικά από την Εθνική Επιτροπή Οργανισμών Πιστοποίησης. Το μητρώο λειτουργεί ως γραφείο ανταλλαγής πληροφοριών για τον έλεγχο έγκυρων πιστοποιητικών, ώστε οι καταναλωτές, οι εργοδότες και οι ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να αναγνωρίζουν και να επαληθεύουν τα στοιχεία των επαγγελαμτιών που είναι πιστοποιημένοι από οργανισμούς μέλη.

Το NCSF απευθύνεται επίσης στη διεθνή κοινότητα με τη συμμετοχή του στην ετήσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Προτυποποίησης του EuropeActive, πρώην European Health and Fitness Association. Αυτή η συνεδρίαση λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης μεταξύ εμπειρογνωμόνων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ που συγκεντρώνονται για να επανεξετάσουν και να συζητήσουν θέματα γύρω από την έρευνα και τον αντίκτυπό της στα επαγγέλματα άσκησης και τη δημόσια ενασχόληση με τη σωματική δραστηριότητα.

Παρότρυνση για ενασχόληση με τη σωματική δραστηριότητα

Το 2012, το NCSF προσχώρησε στον Εθνικό Συνασπισμό για την Προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας (National Coalition for the Promotion of Physical Activity).Ο οργανισμός έχει συγκροτήσει μια συντονιστική επιτροπή χρηματοδοτικών οργανισμών που απαρτίζεται μεταξύ άλλων από την Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας (American Heart Association), την  Εθνική Ένωση Εκπαιδευτών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (National Athletic Trainers Association), το Mend Foundation, τη διεθνή ένωση IHRSA (International Health, Racquet and Sportsclub Association),[15] το Αμερικανικό Συμβούλιο Άσκησης (American Council on Exercise), το Αμερικανικό Κολλέγιο Αθλητικής Ιατρικής (American College of Sports Medicine), και τον οργανισμό Shape America, και η οποία επιβλέπει τα έργα και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων δημόσιας πολιτικής του οργανισμού.

Ο Αμερικανικός  συνασπισμός για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας δραστηριοποιείται ενεργά τον τομέα της ευεξίας των εργαζομένων. Ο συνασπισμός στηρίζει την εθνική εκστρατεία «CEO pledge» η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση της σωματικής δραστηριότητας στον χώρο εργασίας. Η «CEO pledge» παροτρύνει τους διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών σε ολόκληρo τον κόσμο  να αναγνωρίσουν τον ρόλο της άσκησης στην ευημερία των εργαζομένων και να στηρίξουν τη συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες. Η εκστρατεία εγκαινιάστηκε από τον εκτελεστικό διευθυντή του NCSF και δημιουργό του ICREPS, Δρ. Brian Biagioli. Ο Dr Brian Biagioli διατηρεί επίσης τη θέση του Γενικού Διεθυντή του USRERS.

 

Enable Notifications OK No thanks