Πηγαίνετε στην αρχή

Ιδιωτική σχολή Fitness - Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Balatsinos

Special Fitness Courses

Η κατηγορία Special Fitness Courses περιλαμβάνει σεμινάρια εξειδικευμένα στην άσκηση ειδικών ομάδων πληθυσμού, όπως είναι οι αθλητές και οι ευαίσθητες ομάδες ασκουμένων πχ εγκύων και ατόμων με συνήθεις μυοσκελετικές παθήσεις.

Mummy To Be Training & Mummy Training ®

Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες των American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) και American College of Sports Medicine (ACSM), καθώς και με τις πιο σύγχρονες και εξελιγμένες οδηγίες του Canadian Society for Exercise Physiology (CSEP)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
  • ΜP Balatsinos
  • 1 ΣΚ
  • 19.10.2019
  • Θέσεις Διαθέσιμες

MP Multiple Sclerosis & Exercise Course (MSE) ®

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες επιστημονικές κατευθύνσεις και εργαλεία ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα ατομικό ή ομαδοποιημένο στοχευόμενο πρόγραμμα άσκησης για τα άτομα με ΣΚΠ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
  • On Demand
  • 1 ημέρα
  • On Demand
  • Θέσεις Διαθέσιμες